Splošne informacije 

V vrtcu izvajamo dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur. Program je namenjen otrokom od 11 mesecev do vstopa v šolo. Zajema vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

 

DNEVNI PROGRAM

  DNEVNI PROGRAM
Starostno obdobje   Število oddelkov Število otrok Povp. št. otrok istovrstnega programa
Prvo – homogeni   2 24 12
Drugo – homogeni 3–4   1 17+1 17
Drugo – homogeni   2 40 20
Kombinirani   1 16 15
SKUPAJ   6 98  

 

Glede na  starostna obdobja otrok ločimo predšolsko vzgojo za:

  • starostno obdobje (otroci stari od 11 mesecev do 3 let),
  • starostno obdobje (otroci od 3 let do vstopa v šolo).

 

Vzgojno delo poteka v oddelkih. Glede na starost otrok smo v šolskem letu 2022/23 oblikovali:

  • starostno homogene oddelke (enako stari otroci v razponu 1 leta),
  • kombinirano skupino 1. in 2. starostnega obdobja.