Skrbimo za čisto, varno in zdravo bivalno okolje. Posebno skrb namenjamo večkratnemu dnevnemu zračenju prostorov. Dnevno omogočamo otrokom veliko gibanja in bivanja na svežem zraku. 

Pri načrtovanju in pripravi obrokov upoštevamo strokovne smernice za prehranjevanje v VIZ, hkrati pa upoštevamo tudi specifične navade ter želje naših otrok, ki obiskujejo šolo in vrtec. Upoštevamo fiziološke normative za prehrano predšolskih otrok, ki so specifični glede na starost otrok. Upoštevamo strokovna načela HACCP in izvajamo potrebne ukrepe z namenom, da zagotovimo varne, uravnotežene in pestre obroke, ki imajo varovalni učinek na zdravje. Prehrana je biološko polnovredna, skrbno načrtovana in prijazno ponujena. V največji meri poskrbimo za kulturno zaužitje ponujenih obrokov.

Za otroke z različnimi obolenji ali z motnjami v presnovi pripravljamo dietne obroke, na podlagi veljavnih priporočil pediatrov in dietetikov na primarni in sekundarni ravni. Pri tem upoštevamo zahtevane medicinske omejitve pri izbiri živil in načinu priprave hrane. Organizator prehrane in zdravstveno-higienskega režima je Marko Škofca, univ. dipl. inž. živ. teh.

 
CENIK ŠOLSKE PREHRANE OD 1. 9. 2023:
 
CENA MALICE vsi 1,10 €
CENA KOSIL 1–3 2,79 €
4–6 2,94 €
7–9 3,17 €
CENA POPOLDANSKE MALICE vsi 0,85 €

 

Kontakt za prijavo in odjavo prehrane: prehrana@osgorjup.si