Svetovalna delavka Ana Pečar, prof. defektologije, v sodelovanju s starši, vzgojiteljicami, pomočnicami vzgojiteljic in z ravnateljico vrtca soustvarja optimalne pogoje za razvoj in učenje otrok. Prizadeva si, da bi odrasli bolje razumeli otroke in se primerno odzivali na njihove potrebe. 

Najpogostejše teme s svetovalno delavko so: 

  • priprava in posvetovanje ob vključitvi otroka v vrtec; 
  • posvetovanje o otrokovi vzgoji, razvoju in različnih težavah v otrokovem razvoju;
  • posvetovanje ob stiskah in kritičnih situacijah v družini; 
  • pomoč pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav in stisk; 
  • svetovanje o pomoči otroku s težavami in motnjami v razvoju; 
  • svetovanje staršem nadarjenih otrok;
  • svetovanje ob vstopu otroka v šolo. 

Svetovalna delavka Ana Pečar svetuje na osnovi prostovoljnosti, skupnega dogovora, zaupnosti podatkov in v dobrobit otroka. Srečanja potekajo na osebnih svetovanjih in posvetovanjih, predavanjih, okroglih mizah in delavnicah.