PROJEKTI, VEZANI NA SKUPINO   table skupine page 004

MEDVEDKI

Naziv projekta: RAZVIJAMO ČUTILA
Cilj: povečati spodbude za čutno učenje na prostem in v prostorih vrtca
Dejavnosti
Udeleženci
Časovni termin
Senzorne škatle, čutna pot, taktilne knjige, manipuliranje z glino, peskom ipd.
Otroci, vzgojiteljice
Celo leto
Okušanje različne hrane
Otroci, vzgojiteljice
Celo leto
Spoznavanje različnih vonjev
Otroci, vzgojiteljice
Celo leto
Igra s svetlobnimi pojavi (senca),  razvrščanje predmetov po barvi in obliki
Otroci, vzgojiteljice
Celo leto
Poslušanje zvokov iz narave, poslušanje različne glasbe – izražanje z gibom in risbo, poslušanje pravljic, igranje na MRI, igre z glasovi
Otroci, vzgojiteljice
Celo leto
Bivanje v naravi, zaznavanje narave z vsemi čuti
Otroci, vzgojiteljice
Celo leto

table skupine page 002

POLŽKI

Naziv projekta: MINI MALI SONČEK

Cilji:

 • Razvijanje gibalnih sposobnost
 • Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti
Dejavnosti Sodelujoči Časovni termin
Daljši sprehodi Otroci, strokovne delavke Celo leto
Naravne oblike gibanja Otroci, strokovne delavke Celo leto
Igre z žogami Otroci, strokovne delavke Celo leto

Naziv projekta: PRAVLJIČNI SVET POLŽKOV

Cilji:

 • Spodbujanje knjižne vzgoje.
 • spodbujanje jezikovnih zmožnosti otrok, govornega razvoja, možnost izražanja, pripovedovanja, ustvarjalnosti in domišljije.
Dejavnosti Udeleženci Časovni termin
Oblikovanje pravljičnega kotička in dnevno poslušanje pravljic Otroci, strokovni delavci. Oktober 2019
Mesečni obisk Valvasorjeve knjižnice Otroci, strokovni delavci, sodelavci Valvasorjeve knjižnice Krško. Oktober 2019 – junij 2020
Obisk pravljičarke v vrtcu Otroci, strokovni delavci, pravljičarka. December 2019

table skupine page 006

ČEBELICE

Naziv projekta: PRAVLJIČNA PUNČKA IZ CUNJ

Cilji:

 • Spodbujanje jezikovnih zmožnosti otrok, govornega razvoja, možnost izražanja, pripovedovanja, ustvarjalnosti in domišljije.
 • Spodbujanje prijateljstva, sodelovanja, spoznavanje medkulturnih razlik.
Dejavnosti Udeleženci Časovni termin
Oblikovanje pravljičnega kotička, izdelava punčke iz cunj ter dnevno poslušanje pravljic Otroci, strokovni delavci, starši. Celo leto
Tedenski obisk Valvasorjeve knjižnice Otroci, strokovni delavci, sodelavci Valvasorjeve knjižnice Krško. Oktober 2019 – junij 2020
Obisk pravljičarke v vrtcu Otroci, strokovni delavci, pravljičarka. December 2019

table skupine page 003

RAČKE

Naziv projekta: RAČKE V GIBANJU

Cilji:

 • Otrok izvaja gibalne dejavnosti v različnih okoljih in izraža sebe skozi gib.
 • Otrok razvija v skupini socialne veščine.
 • Otrok razvija motorične sposobnosti in spretnosti, se orientira v lastnem telesu in se zave prostora in časa.
Dejavnosti Udeleženci Časovni termin
Gibalne – glasbene didaktične igre Vzgojiteljici, otroci, zunanji sodelavci Celo leto
Poslušajo gibalne zgodbe in se ob tem gibalno in plesno izražajo Vzgojiteljici, otroci Skozi celo leto
Sprostitvene in rajalne igre Vzgojiteljici, otroci Skozi celo leto
Raziskovalni in  orientacijski pohod Vzgojiteljici, otroci Jesen – pomlad

Naziv projekta: LUTKA, MOJA PRIJATELJICA

Cilji:

 • Izražanje občutenja in notranje slike skozi barve in zunanje podobe.
 • Doživljanje in zaznavanje simbolne govorice pravljic ter spoznava moralno – etične dimenzije besedila.
 • Otrok se uči poslušati vrstnike in samostojno pripovedovati.
Dejavnosti Udeleženci Časovni termin
Poslušanje in pripovedovanje pravljic v različnih okoljih, v vseh letnih časih Otroci, zunanji sodelavci, vzgojitelji Celo leto
Od ideje do izdelovanja lutk Otroci, zunanji sodelavci, vzgojitelji Celo leto
Postavitev predstave kot celote Otroci, zunanji sodelavci, vzgojitelji Celo leto
Gledališče Kamišibaj – pripovedovanje ob slikah ter izvedba lutkovne igre Otroci, zunanji sodelavci, vzgojitelji Celo leto

  table skupine page 001

MIŠKE

Naziv projekta: SPROSTITVENE IGRE

Cilji:

 • sproščanje različnih napetosti
 • večja notranja umiritev
 • zaznavanje svojih občutkov in soočanje z njimi
Dejavnosti Udeleženci Časovni termin
različne skupinske sprostitvene igre Otroci, strokovni delavci Celo leto
sprostitvena masaža Otroci, strokovni delavci Celo leto

table skupine page 005

PLAVČKI

Naziv projekta: JAZ ZATE, TI ZAME (medgeneracijsko sodelovanje)

Cilji:

 • spodbujanje pristnih stikov med različnimi generacijami
 • razvijanje medgeneracijskih vrednot
 • krepitev vezi med mladimi in starejšimi
Dejavnosti Udeleženci Časovni termin
Obisk otrok Doma starejših Krško, nastop, druženje Otroci, starejši, vzgojiteljice December, januar
Obisk varovancev Doma starejših Krško v Kostanjevici, pravljica, druženje Otroci, starejši, vzgojiteljice Junij 2020
Srečanje z dedki in babicami Otroci, stari starši, vzgojiteljice Marec 2020
Izdelava voščilnic ter pisanje voščil za starejše Otroci, vzgojiteljici December 2019
Priložnostna srečanja ter delavnice z starejšimi  občani v domačem kraju Otroci, starejši občani, vzgojiteljici Celotno leto