PROJEKTI, VEZANI NA SKUPINO  

    table skupine page 004

MRAVLJICE, MEDVEDKI

Naziv projekta: RAZVIJAMO ČUTILA
Cilj: povečati spodbude za čutno učenje na prostem in v prostorih vrtca
Dejavnosti
Udeleženci
Časovni termin
Senzorne škatle, čutna pot, taktilne knjige, manipuliranje z glino, peskom ipd.
Otroci, vzgojiteljice
Celo leto
Okušanje različne hrane
Otroci, vzgojiteljice
Celo leto
Spoznavanje različnih vonjev
Otroci, vzgojiteljice
Celo leto
Igra s svetlobnimi pojavi (senca),  razvrščanje predmetov po barvi in obliki
Otroci, vzgojiteljice
Celo leto
Poslušanje zvokov iz narave, poslušanje različne glasbe – izražanje z gibom in risbo, poslušanje pravljic, igranje na MRI, igre z glasovi
Otroci, vzgojiteljice
Celo leto
Bivanje v naravi, zaznavanje narave z vsemi čuti
Otroci, vzgojiteljice
Celo leto

table skupine page 002

POLŽKI

Naziv projekta: MINI MALI SONČEK

Cilji:

 • Razvijanje gibalnih sposobnost
 • Pridobivanje zaupanja v svoje telo in gibalne sposobnosti
Dejavnosti Sodelujoči Časovni termin
Daljši sprehodi Otroci, strokovne delavke Celo leto
Naravne oblike gibanja Otroci, strokovne delavke Celo leto
Igre z žogami Otroci, strokovne delavke Celo leto

Naziv projekta: PRAVLJIČNI SVET POLŽKOV

Cilji:

 • Spodbujanje knjižne vzgoje.
 • spodbujanje jezikovnih zmožnosti otrok, govornega razvoja, možnost izražanja, pripovedovanja, ustvarjalnosti in domišljije.
Dejavnosti Udeleženci
Oblikovanje pravljičnega kotička in dnevno poslušanje pravljic Otroci, strokovni delavci.
Mesečni obisk Valvasorjeve knjižnice Otroci, strokovni delavci, sodelavci Valvasorjeve knjižnice Krško.
Obisk pravljičarke v vrtcu Otroci, strokovni delavci, pravljičarka.

table skupine page 006

ČEBELICE

Naziv projekta: PRAVLJIČNA PUNČKA IZ CUNJ

Cilji:

 • Spodbujanje jezikovnih zmožnosti otrok, govornega razvoja, možnost izražanja, pripovedovanja, ustvarjalnosti in domišljije.
 • Spodbujanje prijateljstva, sodelovanja, spoznavanje medkulturnih razlik.
Dejavnosti Udeleženci
Oblikovanje pravljičnega kotička, izdelava punčke iz cunj ter dnevno poslušanje pravljic Otroci, strokovni delavci, starši.
Tedenski obisk Valvasorjeve knjižnice Otroci, strokovni delavci, sodelavci Valvasorjeve knjižnice Krško.
Obisk pravljičarke v vrtcu Otroci, strokovni delavci, pravljičarka.

table skupine page 003

RAČKE

Naziv projekta: RAČKE V GIBANJU

Cilji:

 • Otrok izvaja gibalne dejavnosti v različnih okoljih in izraža sebe skozi gib.
 • Otrok razvija v skupini socialne veščine.
 • Otrok razvija motorične sposobnosti in spretnosti, se orientira v lastnem telesu in se zave prostora in časa.
Dejavnosti Udeleženci
Gibalne – glasbene didaktične igre Vzgojiteljici, otroci, zunanji sodelavci
Poslušajo gibalne zgodbe in se ob tem gibalno in plesno izražajo Vzgojiteljici, otroci
Sprostitvene in rajalne igre Vzgojiteljici, otroci
Raziskovalni in  orientacijski pohod Vzgojiteljici, otroci

Naziv projekta: LUTKA, MOJA PRIJATELJICA

Cilji:

 • Izražanje občutenja in notranje slike skozi barve in zunanje podobe.
 • Doživljanje in zaznavanje simbolne govorice pravljic ter spoznava moralno – etične dimenzije besedila.
 • Otrok se uči poslušati vrstnike in samostojno pripovedovati.
Dejavnosti Udeleženci
Poslušanje in pripovedovanje pravljic v različnih okoljih, v vseh letnih časih Otroci, zunanji sodelavci, vzgojitelji
Od ideje do izdelovanja lutk Otroci, zunanji sodelavci, vzgojitelji
Postavitev predstave kot celote Otroci, zunanji sodelavci, vzgojitelji
Gledališče Kamišibaj – pripovedovanje ob slikah ter izvedba lutkovne igre Otroci, zunanji sodelavci, vzgojitelji

  table skupine page 001

MIŠKE

Naziv projekta: SPROSTITVENE IGRE

Cilji:

 • sproščanje različnih napetosti
 • večja notranja umiritev
 • zaznavanje svojih občutkov in soočanje z njimi
Dejavnosti Udeleženci
različne skupinske sprostitvene igre Otroci, strokovni delavci
sprostitvena masaža Otroci, strokovni delavci

table skupine page 005

PLAVČKI

Vse načrtovane in izvedene dejavnosti bodo izhajale iz projekta GREMO OKROG SVETA.

Ob pomoči globusa bomo obiskovali kraje, države, kontinente sveta, ki bo izhodišče za načrtovanje skupaj z otroki. V delo bomo vključevali tudi starše in domače. Dejavnosti bodo pripravljene glede na interes in želje otrok, primerno njihovi starosti.

Aktivnosti bodo zajemali vsa področje dejavnosti.

Dejavnosti projekta bomo vključevali tudi v jutranjem razgibavanju z uvodnim plesom Gremo okrog sveta ter gibalnimi aktivnostmi trenutnega tematskega sklopa.

Jutranji krog bo zajemal vsa področja dejavnosti razdeljene skozi ves teden ( vezan na trenuten sklop).