Poslovni čas vrtca: 5.30 – 16.00
tel.: zbornica: 07 48 10 028, vodja: 07 48 10 029 (vrtec), 026 (šola)
UPRAVA VRTCA
ELEKTRONSKA POŠTA
 TELEFON
Ravnateljica: Melita Skušek, prof., svetnica
melita.skusek@guest.arnes.si
 07/48 10 012
Pom. ravnateljice vrtca:  Ana Pečar, prof. def.
ana.pecar@guest.arnes.si
07/48 10 026 (v šoli)
07/ 48 10 029 (v vrtcu)
Svetovalna služba: Ana Pečar, prof. def.
ana.pecar@guest.arnes.si
 07/48 10 026 (v šoli)
07/ 48 10 029 (v vrtcu)
Računovodkinja: Edita Rostohar, dipl. ekon.
edita.rostohar@guest.arnes.si
 07/48 10 015
Obračun oskrbnin: Darja Colarič, poslov. sekretarka
darja.colaric@guest.arnes.si
 07/48 10 013
Organizator prehrane in zhr: Marko Škofca, univ. dipl. inž. živ. teh.
opzhr.kostanjevica@gmail.com
07/ 48 10 028 (sreda, četrtek)
Službeni mobilni telefoni skupin:
Medvedki (Katja Petretič) na telefon: 041 351 986
Polžki (Mateja Unetič) na telefon: 041 352 034
Čebelice (Maja Škulj/Jožica Frankovič) na telefon: 031 784 208
Račke (Alvea  Babič) na telefon: 031 784 027
Miške (Doroteja  Angeli) na telefon: 031 784 204
Plavčki (Mihaela Jarkovič) na telefon: 031 784 127