Poslovni čas vrtca: 5.30–16.00

vrtec.plavcek@osgorjup.si

telefon VODJA: 07 48 10 029

UPRAVA VRTCA ELEKTRONSKA POŠTA  TELEFON
Ravnateljica: Melita Skušek, prof., svetnica melita.skusek@guest.arnes.si07 48 10 012
Pom. ravnateljice vrtca: Mihaela Jarkovič, dipl. vzg., svetovalka mihaela.jarkovic@osgorjup.si
07 48 10 029
Svetovalna služba: Ana Pečar, prof. def. anapecar03@gmail.com07 48 10 026
Računovodkinja: Edita Rostohar, dipl. ekon.edita.rostohar@guest.arnes.si 07 48 10 015
Obračun oskrbnin: Darja Colarič, poslov. sekretarkadarja.colaric@guest.arnes.si07 48 10 013
Organizator prehrane in ZHR: Marko Škofca, univ. dipl. inž. živ. teh.opzhr.kostanjevica@gmail.com07 48 10 028 (sreda)
Vzdrževalka učne tehnologije: Eva Mlakar, medijska tehnicaeva.mlakar@osgorjup.si07 48 10 028 (torek, četrtek) 

Službeni mobilni telefoni skupin:

Medvedki (Maja Škulj, Barbara Rupret): 041 351 986

Polžki (Kristina Titovšek, Barbara Duhanič): 041 352 034

Čebelice (Mihaela Jarkovič, Katja Petretič, Maša Urbanč): 031 784 208

Račke (Alvea Babič, Milena Gabrič): 031 784 027

Miške (Mateja Unetič, Sanja Zevnik): 031 784 204

Plavčki (Doroteja Angeli, Mihela Jalovec): 031 784 127