Poslovni čas vrtca: 5.30 – 16.00    vrtecplavcek@gmail.com

telefon: vodja 07/4810029 (vrtec)

UPRAVA VRTCA ELEKTRONSKA POŠTA  TELEFON
Ravnateljica: Melita Skušek, prof., svetnica
melita.skusek@guest.arnes.si  07/4810012
Pom. ravnateljice vrtca:  Mihaela Jarkovič, dipl. vzg., svetovalka
mihaela.jarkovic@gmail.com
07/4810029
Svetovalna služba: Ana Pečar, prof. def.
anapecar03@gmail.com
07/4810026
Računovodkinja: Edita Rostohar, dipl. ekon.
edita.rostohar@guest.arnes.si   07/4810015
Obračun oskrbnin: Darja Colarič, poslov. sekretarka
darja.colaric@guest.arnes.si  07/4810013
Organizator prehrane in zhr: Marko Škofca, univ. dipl. inž. živ. teh. opzhr.kostanjevica@gmail.com 07/4810028
(sreda, čet.)
    

Službeni mobilni telefoni skupin:

Mravljice (Maja Škulj, BarbaraRupret): 051 609 178

Medvedki (Mateja Unetič, Ajda Krhin): 041 351 986

Polžki (Kristina Titovšek, Barbara Duhanič): 041 352 034

Čebelice (Kristina Božič, Katja Petretič): 031 784 208

Račke (Alvea  Babič, Milena Gabrič): 031 784 027

Miške (Doroteja  Angeli, Mihela Jalovec): 031 784 204

Plavčki (Mihaela Jarkovič, Sanja Zevnik): 031 784 127