POVEZOVANJE IN SODELOVANJE S STARŠI

Sodelovanje s starši je pomemben del kakovostne predšolske vzgoje, saj prispeva k dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. Staršem bomo ponudili različne oblike sodelovanja z željo, da se jih udeležijo v čim večjem  številu. Oblike sodelovanja so številne:

Predavanja za starše: Termin bo javljen naknadno, če bodo razmere dopuščale organizacijo predavanja.

Starševski sestanki so namenjeni skupni obravnavi vprašanj in bodo potekali večkrat letno.

Datumi in vsebina
31. 8. 2020
Uvodni roditeljski sestanki
1. – 5. 6. 2021
Zaključni roditeljski sestanki

Pogovorne ure so namenjene individualnim razgovorom med vzgojiteljskim timom in posameznimi starši in so namenjene izmenjavi mnenj in informacij o otroku. Potekale bodo 3. torek v mesecu  po vnaprejšnjem povabilu in naročilu ob 16. uri.

Termini govorilnih ur:
22. 9. 2020
20. 10. 2020
17. 11. 2020
15. 12. 2020
19. 1. 2021
23. 2. 2021
16. 3. 2021
20. 4. 2021
18. 5. 2021

Skupna praznovanja in prireditve:

V svet staršev OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki se vključujejo tudi starši vrtca, po en predstavnik  vsake skupine. Na svojih sejah dajejo pobude, predloge in pripombe o delu in drugi problematiki vrtca. V letošnjem letu so predstavniki v svetu staršev:

SKUPINA PREDSTAVNIK SKUPINE
1. MEDVEDKI Klavdija Kerin Božič          klavdija.kerinbozic@gmail.com
2. POLŽKI Anita Škoda                                        anitaskoda@gmail.com
3. ČEBELICE Jasmina Jordan                         jasmina.skrubej@gmail.com
4. RAČKE Blažka Kralj                                             blazka.p@gmail.com
5. MIŠKE Ines Pavlovič                                        sintic.ines@gmail.com
6. PLAVČKI Tjaša Venek Požgaj                      tjasa.pozgaj19@gmail.com