Obrazec ODSOTNOST ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV –>

VLOGA ZA IZPIS –>

REZERVACIJA V POLETNIH MESECIH 2022–>

VLOGA ZA VPIS V VRTEC 2024/25 –>