VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC

Otroke sprejemamo  na podlagi prijave, ki jo starši dobijo v vrtcu ali na šolski spletni strani in jo pošljejo po pošti na naslov šole. V spomladanskem času vrtec objavi razpis za vpis otrok za naslednje šolsko leto (sprejem 1. september 2022). Vpis bo potekal  v mesecu aprilu 2022. V kolikor bo vlog več kot prostih mest v vrtcu, bo komisija za sprejem otrok v vrtec obravnavala vloge glede na pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Odločbe bodo prejeli starši na dom.

PROSTA MESTA V VRTCU (15. 3. 2022)

Starostno obdobje Oznaka oddelka Število
oddelkov
Število
otrok
Število
prostih mest
Čakalna doba Fleksibilni normativ
en otrok več dva otroka več
Število
oddelkov
Število
otrok
Število
oddelkov
Število
otrok
1. starostno obdobje
1-2 1,5 18 več kot 6 mesecev 0 0 0 0
2-3 1 9 0 0 0 0 0
1-3 0 0 0 0 0 0 0
2. starostno obdobje
3-4 1 17 0

več kot 6 mesecev

Število otrok na čakalnem seznamu: 0

0 0 0 0
4-6 1 21 0 0 0 0 0
4,5-6 1 24 0 0 0 1 2
3-6 0 0 0 0 0 0 0
Komb. oddelki
1. star. obdobja 1 16 0 več kot 6 mesecev 0 0 0 0
2. star. obdobja 1