Slika z vsebino vabila na dobrodelni sejem in koncert
Slika