OBVESTILO O ŠOLSKIH PREVOZIH

Učenci iz smeri Dob od 1. 9. 2022, uporabljajo šolski avtobus namesto kombija, ker je občina ob državni cesti uredila avtobusno postajališče.

Ravnateljica:

Melita Skušek, prof. svetnica