Razpis za vpis v vrtec Plavček za šolsko leto 2022/23 je od 1. 4. do 30. 4. 2022. Vloge prejemamo izključno po pošti.

VLOGA ZA VPIS V VRTEC>>

RAZPIS ZA VPIS V VRTEC>>