Od 17. do 21. januarja 2022 so se naši učenci od 1. do 9. razreda vključili v projekt Teden pisanja z roko 2022. Projekt sovpada s šolsko prednostno nalogo BRANJE IN PISANJE ZA DOBRO ZNANJE. Učenci so v okviru pouka sodelovali pri različnih dejavnostih, skozi katere smo mlade želeli:

–   ozavestiti o pomenu pisanja z roko,

–   spodbuditi pisanje z roko in ne le z računalnikom,

–   vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko,

– poudariti pomen razvoja individualnosti (pisava vsakega posameznika je neponovljiva),

–   spodbuditi razvoj fine motorike in

–   spodbuditi izražanje spoštovanja in naklonjenosti, ker je pisanje z roko bolj osebno.

Učenci so raziskovali različne pisave, se pogovarjali o razvoju pisav in z njo povezane tehnologije, pisali razredne leksikone prijateljstva, se urili v York testu, se preizkusili v lepopisju (kaligrafiji) in pripravili razstavo s svojimi izdelki.