Leto 2020 je bilo za vse polno preizkušenj, vendar nam je prineslo tudi veliko pozitivnih zgodb. S pomočjo občine Kostanjevica na Krki smo obnovili šolsko telovadnico, ki je postala središče športnega dogajanja v občini, vsak dan pa služi tudi za šport in rekreacijo naših učencev. Da bi nova telovadnica dobila dodano vrednost, pa smo s pomočjo donatorjev in sponzorjev uspeli pridobiti tudi sredstva za nove koše, letvenike ter postavitev plezalne stene. Poleg podjetij Zaman d.o.o., Numip d.o.o., QTechna d.o.o., je pomemben delež, skoraj tretjino vrednosti plezalne stene, prispevalo tudi podjetje KRKA d.d., Novo mesto, ki že vrsto let podpira našo dejavnost, še zlasti na kulturnem in športnem področju.

Iskrena hvala. Brez vaše pomoči nam ne bi uspelo!