Današnji dan, 1. 10. 2020, smo učenci in učenke 5. razreda preživeli v Posavskem muzeju Brežice.

V jutranjem soncu nas je pozdravil Grad na »brežcu«, ki je primer utrjenega gradu na ravnini z vsemi elementi obrambe. Tako smo spoznali namen gradnje gradov, obrambnih zidov in utrdb, razvoj grajske stavbe in njegov namen skozi stoletja. Rešili smo tudi delovni list in z nalogami odkrivali značilnosti zgodovinskih obdobjih od prazgodovine do sodobnosti.

V vodenem ogledu smo si  ogledali muzejske razstave. Ob predmetih in slikovnih prikazih smo spoznavali življenje v Posavju skozi stoletja, se seznanili z baročno umetnostjo na stenah gradu in v razstavi. Ogledali smo si tudi čebelji panj v obliki francoskega vojaka, ki je nekoč stal pri Gajškovih v Kostanjevici na Krki.

Po sprehodu skozi čudovito poslikano Viteško dvorano smo zaključili v likovni delavnici. Na zrcalno izrisani predlogi smo z žebljičkom prebadali papir, da je na drugi strani nastala reliefna podoba slikarja Karla Frančiška Remba.

Čudovit, zanimiv in poučen dan!