Naša šola je letos vključena v mednarodni projekt Erasmus+ z naslovom »H.E.L.P. (Help the Environment Love the Planet)«. Projekt se začne 24. septembra 2020 in traja dve leti. Sodelujoče države zraven Slovenije so NEMČIJA, LITVA, ŠPANIJA in PORTUGALSKA.

Učenci bodo raziskovali posebnosti gozdnih rezervatov in njihov pomen za ohranjanje biotske raznovrstnosti na določenem območju (Krakovski gozd). Tematizirali bodo probleme in vplive človeškega poseganja v zaščitene predele ter preko inovativnih mednarodnih praks razvili strategije za razvoj socialne vloge gozdnega rezervata, ki povečuje ozaveščenost ciljnih skupin o pomenu te naravne dediščine.