POSTOPNO SPROŠČANJE UKREPOV ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA COVID-19 v vrtcu Plavček Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki – ponovno vračanje v vrtec

Spoštovani starši!

V skladu s sklepom Vlade RS je  predvideno postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo v prostorih vrtcev začenja predvidoma 18. 5. 2020.

V vrtec se lahko vključijo le zdravi otroci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora vsak vrtec obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v vrtec (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav.

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS–2–CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta natančno seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v vrtec. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja vrtca v obdobju sproščanja omejitvenih ukrepov in oblikovanja novih skupin vas naprošamo, da starši čimprej, vendar najpozneje do torka, 12. 5. 2020, do 9. ure, vzgojiteljici svojega otroka na e-poštni naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije, sporočite sledeče:

  • VKLJUČITEV OTROKA V VRTEC

V vrtec se lahko  vključijo le zdravi otroci. Za to, da se bo vaš otrok lahko vrnil v vrtec, boste starši morali podpisati posebno IZJAVO (izjava je v prilogi IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC.docx oziroma IZJAVA STARŠEV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC.pdf.

  • POSLOVNI ČAS VRTCA

Vrtec bo posloval po ustaljenem urniku, od 5.30 do 16.00. Prosimo vas, da nam sporočite od katere do katere ure bo otrok vključen v vrtec (največ 9 ur) – (izjava je v prilogi IZJAVA ZA STARŠE OTROK V VRTCU – potreba po varstvu.docx oziroma IZJAVA ZA STARŠE OTROK V VRTCU – potreba po varstvu.pdf.

  • PRIHOD V VRTEC/ ODHOD IZ VRTCA

Protokol prevzema otrok pri prihodu v vrtec in pri odhodu bo objavljen takoj, ko bomo imeli podatke, koliko otrok bo vključenih v vrtec.

  • OBLIKOVANJE SKUPIN

Glede na prijave otrok bomo oblikovali skupine tako, da bo v skupinah prvega starostnega obdobja največ 8 otrok, drugega starostnega obdobja za največ 10 otrok.

  • PLAČILO STARŠEV ZA VRTEC

Starši, ki boste z 18. 5. 2020 vključili otroka v vrtec, boste od tega dne dolžni vrtec plačevati v znesku, ki vam je bil odmerjen z odločbo.

Za tiste, ki otrok  18. 5. 2020 ne boste vključili v vrtec zaradi različnih vzrokov, (ne)plačevanje vrtca še ni uradno znano.

Kdor bo otroka uradno izpisal iz vrtca, s 1. septembrom ne more računati na ponoven vpis, ker je postopek vpisa za novo šolsko leto zaključen. Vključili ga bomo lahko samo pod pogojem, da bomo imeli kakšno prosto mesto.

Lahko pa, tako kot vsako leto, na posebnem obrazcu vložite tudi vlogo za rezervacijo (največ 2 meseca strnjeno od 1. junija do 31. avgusta).

OBE IZJAVI OZ. PRIJAVI STA V PRIPONKAH, vrnite jih svojim vzgojiteljicam do jutri, 12. 5. 2020, do 9. ure.

 

 

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI DELA V VRTCU OD 18. 5. 2020 DALJE

 

  1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah od 8 do 10 otrok.
  2. Dejavnosti se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
  3. Tabor v CŠOD ter plavalni tečaj se za otroke vrtca Plavček v šolskem letu 2019/2020 ne bosta izvedla.

 

Na šolski spletni strani bodo objavljena tudi podrobna pravila vrtca glede sproščanja omejitvenih ukrepov za zamejitev epidemije COVID-19.

 

Priloga II k Pravilom