šola

POSTOPNO SPROŠČANJE UKREPOV ZA ZAJEZITEV ŠIRJENJA COVID-19 v Osnovni šoli Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki – ponovno vračanje v šolo

Spoštovani starši!

V skladu s sklepom Vlade RS je  predvideno postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo za učence 1., 2. in 3. razreda od predvidoma 18. 5. 2020 izvaja v prostorih šole, za vse učence 9. razreda in za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja pa od 25. 5. 2020.

Za slednje se bodo izvajali dopolnilni pouk, dodatna strokovna pomoč ter druge oblike individualne in skupinske pomoči.

Poudariti je potrebno, da je obiskovanje osnovne šole obvezno, vendar se v šolo lahko vrnejo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v nadaljevanju Izjava), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. (dokument je na povezavi: Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo.docx oz.: Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo.pdf)

Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS–2–CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino dokumenta natančno seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole in oblikovanja skupin vas naprošamo, da starši učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do torka, 12. 5. 2020, do 9. ure, starši devetošolcev pa do petka, 15. 5. 2020, do 9. ure, razredničarki svojega otroka na e-poštni naslov oziroma na drug ustaljen način komunikacije, sporočite sledeče:

 • VKLJUČITEV OTROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO NA ŠOLI (1., 2., 3. in 9. r)

V šolo se vključijo le zdravi otroci. Ali se bo vaš otrok vključil v vzgojno-izobraževalno delo v šoli boste potrdili s podpisano IZJAVO (izjava je v prilogi).

 • JUTRANJE VARSTVO (1. razred)

Na šoli bomo izvajali jutranje varstvo od 6.30 do začetka pouka. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v jutranje varstvo in od katere ure dalje.

 • PODALJŠANO BIVANJE (1., 2. in 3. razred)

Podaljšano bivanje bo potekalo od konca pouka do 16.00 ure. Sporočite, ali bo vaš otrok vključen v podaljšano bivanje in do katere ure.

 • PRIHOD V ŠOLO/ODHOD DOMOV (1., 2., 3. in 9. razred)

Glede prihoda v šolo oz. odhoda domov NIJZ priporoča hojo, kolesarjenje, za učence, ki imajo kolesarski izpit in individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja otrok).

Prevozov s šolskim kombijem ne bo.

Zavedamo se, da vsi starši navedenih oblik prihoda v šolo in odhajanja domov ne morete zagotoviti, zato se bomo dogovorili za organiziran šolski prevoz, vendar moramo zaradi zagotavljanja vseh zaščitnih ukrepov vedeti, koliko otrok bo šolski prevoz uporabljalo.

Sporočite tudi, na kakšen način bo vaš otrok prihajal v šolo in iz nje odhajal.

 • ŠOLSKA PREHRANA

Šolska prehrana bo organizirana kot običajno. Šola bo za vašega otroka pripravljala obroke kot pred zaprtjem šole 16. 3. 2020, vendar samo dopoldansko malico in kosilo. Odjave in prijave šolske prehrane bodo potekale na ustaljen način po el. pošti ali na telefon tajništva.

Na podlagi pridobljenih informacij bomo oblikovali učne skupine (učence bomo razdelili na skupne, v katerih bo največ 15 učencev), določili prostore, v katerih bo potekalo vzgojno-izobraževalno delo in uredili številne druge podrobnosti.

VSE IZJAVE OZ. PRIJAVE SO V PRIPONKAH, vrnite jih razredničarkam do jutri, 12. 5. 2020, do 9. ure.
(IZJAVE ZA STARŠE – JV, PREVOZI, PB. docx oz. IZJAVE ZA STARŠE – JV, PREVOZI, PB.pdf)

 

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI

OD 18. 5. 2020 DALJE

 

 1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
 2. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
 3. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.
 4. Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
 5. Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
 6. Letna šola v naravi se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedla, prav tako plavalni tečaj za 2. razred ter tabori za 1., 7. in 8. razred.
 7. Petošolci, ki niso opravili kolesarskega izpita, ga bodo imeli možnost opravljati v prihodnjem šolskem letu.
 8. Prav tako letos ne bo valete, kot smo jo izvajali v preteklih letih.

Na naši spletni strani bodo objavljena tudi podrobna pravila šole glede sproščanja omejitvenih ukrepov za zamejitev epidemije COVID-19.

 

Priloga II k Pravilom