Spoštovani starši!

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID19 bomo po odredbi Vlade RS začasno, predvidoma od 16. do 29. marca 2020, prekinili izvajanje pouka v šolah v fizični obliki. Ker želimo za naše učence, starše, stare starše, da bi ostali zdravi in ne bi prišlo do okužbe s koronavirusom, smo za učence pripravili pouk na daljavo.

Danes bodo učitelji razredniki za učence od 6. do 9. razreda ustvarili posebne mailing liste, na katere jim bodo vsak dan, v skladu z urnikom, pošiljali navodila za delo, učne liste, priporočila, vaje, posnetke … O tem vas bodo tudi posebej obvestili, prosimo vas, da spremljate delo svojih otrok in redno preverjate, kaj so naredili, kako so reševali naloge, katere napotke so upoštevali. Ne želimo vas posebej obremenjevati, vendar brez skupnih naporov ne bomo mogli realizirati programa, kar pa lahko pomeni, da bomo morali veliko pouka nadomestiti. Komunikacija med učenci in učitelji bo potekala dnevno, dogovorjeni smo, da učitelji vsak dan do 8.00 pošljejo gradiva učencem za posamezni dan. Tako boste tudi vi, spoštovani starši, imeli nadzor nad samostojnim delom vašega otroka.

Za učence od 1. do vključno 6. razreda bo potekalo delo tako, da vam bodo razredničarke dnevno, prav tako do 8. ure, na vaš e-naslov preko razredne mailing liste ali eAsistenta pošiljale učna gradiva, navodila… Svoje otroke motivirajte, da naredijo, kar znajo, poskušajte jim kakšno stvar tudi natisniti, če imate to možnost. Razumite, da ničesar ne prelagamo na vas, ampak zgolj želimo, da učenci čim manj zamudijo. Učitelji vam bodo na voljo po običajni komunikacijski poti (elektronska pošta), vzpostavite z njimi kontakt, če potrebujete nasvet, pomoč, če ste v dilemi.

Razredniki bodo danes dopoldne stopili v stik s tistimi, ki nimate možnosti dostopa do interneta oz. nimate računalnika, da se boste dogovorili, na kakšen način lahko sodelujemo z vašimi otroki.

O vseh spremembah vas bomo sproti obveščali preko eAsistenta in šolske spletne strani.

Ostanite zdravi, pazite nase in na svoje otroke.

Skupaj bomo zmogli!

Ravnateljica: Melita Skušek