Januarja smo otroci in vzgojiteljici iz skupine Miške posvetili spoznavanju in odkrivanju življenje dinozavrov.Za začetek smo obiskali Valvasorjevo knjižnico in si izposodili veliko knjig, ki so nas skozi celoten tematski sklop spremljale in nudile obilo informacij.

V igralnici smo imeli izdelane 4 dinozavre v tridimenzionalni tehniki, ki so otroke zelo pritegnili – tireksa, brahiozavza, triceratopsa in stegozavra. O vseh smo izdelali plakate in jih bolj podrobno spoznali. Otroci so bili zelo vedoželjni, zanimalo jih je, kako so ti dinozavri narejeni. Sledili sva pobudi vseh, ki so pokazali interes, da skupaj naredimo še kakšnega dinozavra. Na ta način so otroci s sodelovanjem spoznavali proces nastajanja. Zgoraj navedenim dinozavrom se je tako pridružil še suhomim – dinozaver, ki se je prehranjeval z ribami. Takega v zbirki še nismo imeli.

Otroci so bili tudi na likovnem področju zelo ustvarjalni. Narisali so izbrane dinozavre – razstavljeni so v garderobi. Prav tako so izdelali lepljenko in dinozavrovo deželo (izdelki iz odpadne lepenke v dvodimenzionalni tehniki).

Nekega sončnega dne (22.1.2020) smo v igralnico prejeli pismo. Bilo je vabilo na dinozavrov pohod. Otroci so pokazali neizmerno navdušenje. V pismu so bili napotki o poti in odkrivanju namigov, na cilju pa nas je presenetilo gnezdo z jajcem. Koliko idej in zamisli so imeli otroci, otroška domišljija resnično ne pozna meja. Navodilo je narekovalo, da smo jajce ob prihodu v igralnico dali v posodo z vodo in ga vsak dan opazovali. Kmalu nas je presenetil majhen dinozaver, ki je prikukal na plano. Rešili smo nekaj grafomotoričnih nalog ter skozi različne dejavnosti razvijali finomotoriko. Ob koncu tematskega sklopa smo si ogledali še videoprojekcijo – krajše filme o življenju dinozavrov.

Sklop smo zaključili z obiskom knjižnice v osnovni šoli, kjer nam je knjižničarka Tanja Beber pripravila zanimive dejavnosti. Hodili smo po dinozavrovih stopinjah in prišli do prostora za poslušanje in ustvarjanje. Rešili smo dinozavrov labirint, poslušali zgodbo Trgovina z dinozavri in sestavili sestavljanko. Za izrezovanje dinozavrovega jajca z mladičkom je zmanjkalo časa, zato smo ga končali naslednji dan v igralnici. Tudi mi smo na obisk povabili knjižničarko, ji pokazali naše izdelke in povedali vse, kar vemo o skrivnostnih bitjih iz daljne preteklosti.