Projekt Naša mala knjižnica (NMK) pod vodstvom KUD-a Sodobnost International je namenjen promociji bralne kulture ter evropskih avtorjev in ilustratorjev, ki so uveljavljeni v svoji domovini, ne pa nujno v drugih evropskih državah. V projekt smo letos vključili učence razredne stopnje in s tem postavili nova izhodišča za razvoj bralne kulture v prihodnosti. Bralne in ustvarjalne urice bodo potekale v šolski knjižnici, učenci pa se bodo udeleževali tudi različnih likovnih in literarnih natečajev.

S projektom so uradno začeli učenci 2. a razreda, ki so v ponedeljek, 4. 11. 2019, še nekoliko počitniško razpoloženi sodelovali v bralni urici s knjigo Se v gozdu bojiš, Veliki volk?, ki jo je napisal in ilustriral Jan de Kinder iz Belgije. Po branju in uvodnem pogovoru je sledila igra črk in besed, reševanje nalog v Ustvarjalniku (izdan za NMK) ter izdelava maske glavnega junaka slikanice. Maske bomo poslali tudi za nagradno igro na KUD ter se prijavili za pismo presenečenja, ki nam ga pošlje avtor knjige.

Šolska knjižničarka