Aktivno bomo sodelovali v mednarodnem projektu EKO ŠOLA, v katerem vsako leto potrdimo prejeto zeleno zastavo. S podobno tematiko se bomo ukvarjali tudi v projektu mreže ZDRAVIH ŠOL. Tudi letos bomo sodelovali v mednarodnem projektu EVROPA V ŠOLI (z likovnimi in literarnimi prispevki). V akciji Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter MIZŠ bomo sodelovali v projektu ŠOLSKA SHEMA (shema šolskega sadja, zelenjave in mleka). V okviru Ministrstva za kulturo in MIZŠ od 28. 9. – 12. 10. 2918 potekajo že 29. Dnevi evropske kulturne dediščine in 6. teden kulturne dediščine (DEKD). Projektu se bomo priključili tudi mi. Letošnja tema je DEDIŠČINA # UMETNOST # RAZVEDRILO. Obeležili ga bomo s kulturnimi in tehničnimi dnevi in osrednjo zaključno prireditvijo v petek, 11. 10. 2019. Učenci 5. razreda bodo vključeni v projekt Varno na kolesu. Kot vsa zadnja leta bomo sodelovali v projektu TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN DAN SLOVENSKE HRANE.

V okviru projekta EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI od 16. -22. septembra 2019 bomo izvedli več različnih dejavnosti, med njimi tudi poseben športni dan. Šesto leto bomo izvajali šolski projekt BRALNA PISMENOST, v okviru katerega pri vseh predmetih in dejavnostih dajemo posebno pozornost pismenosti vseh vrst. Sedmošolci bodo vključeni v projekt RASTEM S KNJIGO. Gre za projekt Agencije za knjigo, ki vsako leto vsem učencem 7. razreda pokloni izvirno slovensko leposlovno delo. Vsi učenci bodo imeli priložnost osvojiti bralno značko. Od 1. do 5. razreda bodo BZ opravljali pri razredničarki, od 6.-9. razreda pa pri knjižničarki. S preventivnim programom VARNO S SONCEM opozarjamo na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov. V projekt bodo vključeni učenci 4. razreda. IGRIŠČE ZA GLEDALIŠČE: Gre za triletni projekt Zavoda Bunker, ki je financiran iz sredstev EU in Ministrstva za kulturo. V drugem letu projekta se bomo posvetili ustvarjalski izkušnji, zato se izvedba imenuje »Oder«, naslednje leto pa se bomo dotaknili povezovanja gledališča in drugih umetnosti ter novih medijev in tehnologij »Nova obzorja«. 12 Projekt RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH, financiran iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) v okviru operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje, je nov projekt, v katerem sodeluje naša šola kot eden od partnerjev Občine Krško kot nosilca projekta. Namen projekta je ozaveščanje o zdravi prehrani in povečanje uporabe rib v šolah, izboljšanje ribjih receptov in razvoj novih ribjih produktov. V okviru projekta LIFE ARTEMIS bomo organizirali Teden popisovanja tujerodnih vrst, ki je namenjen učencem osnovnih in srednjih šol. Učenci se bodo naučili prepoznavati tujerodne rastline, se urili v opazovanju narave in orientaciji na kartah ter hkrati prispevali pomembne podatke o razširjenosti tujerodnih vrst. Projekt MEDGENERACIJSKO BRANJE: Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS je v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije osnovalo projekt »Medgeneracijsko branje mladinskih knjig«, katerega namen je povezati skupine mladih bralcev in odrasle bralce v istem kraju (v isti splošni knjižnici, na isti šoli ipd.).