Po navdušenem prvem šolskem tednu, ko so učenci z veseljem raziskovali vse nove kotičke naše šole, smo 8. septembra obeležili mednarodni dan pismenosti 2019. Letošnja poslanica nosi naslov PISMENOST IN VEČJEZIČNOST.

Naš svet je bogat in raznolik, na njem se govori okoli 7.000 živih jezikov, ki so orodje sporazumevanja, učenja in vključevanja v družbo in delo. Sprejemanje jezikovne raznolikosti je ključno za razvoj družbe, ki spoštuje »različnost« in »razlike« ter zagotavlja človekovo dostojanstvo.

Učenci so se po razredih preizkusili v pisanju pesmi z akrostihom na besedo PISMENOST. Pesmi lahko prebere na oglasni deski.

                                    Priložnost branja

                                    In

                                    Sporazumevanja

                                    Med

                                    Evropskimi

                                    Narodi

                                    Oziroma

                                    S

                                    Tujci

                                              4. razred