Dragi učenci, spoštovani starši!

Šolska vrata se bodo ponovno odprla v ponedeljek, 2. 9. 2019, ob 8. uri.

Sprejem za prvošolce bo ob 9.00 pred šolo.

Šolski prevozi bodo potekali tako kot v minulem šolskem letu, in sicer po naslednjem voznem redu:

SMER ČRNEČA VAS
  ODHODI ZJUTRAJ ODHODI IZ ŠOLE
Črneča vas 7:10 14.30
Oštrc 7:13
Dolšce 7:15
Globočice 7:17
SMER PREKOPA
  ODHODI ZJUTRAJ ODHODI IZ ŠOLE
Dolnja Prekopa 7:45 14:18
Dobe 7:47
SMER RŽIŠČE, OREHOVEC
  ODHODI ZJUTRAJ ODHODI IZ ŠOLE
Ržišče 7:25 14:22
Velike vodenice 7:27
Male Vodenice 7:31
Kočarija 7:33
Ivanjše 7:35
Orehovec 7:38
Grič 7:40

                                                                                    Ravnateljica:

                                                                                   Melita Skušek, prof., svetnica