gibanje

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je naša šola ena od tistih, ki bo v novem šolskem letu preizkušala nov koncept razširjenega programa osnovne šole, in sicer gre za uvajanje vsebinskega področja Zdravje, gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok (ZGDP). Učencem bomo zato nudili možnost dodatnih ur gibanja, vsebin o zdravju in varnosti ter o zdravi prehrani. 

Redna telesna dejavnost, uravnotežena prehrana, skrb za varno okolje in sprostitev so ključni dejavniki, ki vplivajo na zdravje in dobro počutje, zato se bomo v okviru ZGDP trudili, da bodo imeli učenci priložnost spoznati, preizkusiti in doživeti različne vsebine in načine udejanjanja zdravega življenjskega sloga.

Naši cilji so:

  • ozaveščanje o pomenu telesnega in duševnega zdravja za dobro počutje in kakovostno življenje,
  • razumevanje pomena vsakodnevnega gibanja, uravnotežene prehrane, zdravega in varnega okolja, sprostitve in počitka,
  • spoznavanje in aktivno vključevanje v različne gibalne dejavnosti,
  • razvijanje navad zdravega prehranjevanja,
  • sodelovanje z drugimi ter varno in odgovorno ravnanje v okolju,
  • pridobivanje znanja o preventivnem ravnanju v skrbi za zdravje in varnost.

V sklopu tega programa učencem omogočamo 5 ur gibanja na teden, kar je seštevek ur obveznega in razširjenega programa, vključene pa bodo tudi različne nove interesne dejavnosti s področja ZGDP. Dejavnosti bodo prilagojene razvojni stopnji učencev in njihovim sposobnostim.

Za sodelovanje v programu vas prosimo, da podpišete soglasje, za prijavo k interesnim dejavnostim pa izpolnite prijavnico. Potek in obseg programa bosta odvisna od števila prijavljenih učencev.

PRIJAVNICA ZA ZGDB

Ravnateljica: Melita Skušek