Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Izpostava Urada za operativo Brežice, je razpisalo 21. regijski natečaj na temo »Pozor, nevarne snovi«. Namen natečaja je bil seznanjanje o nevarnih snoveh, v katerih izdelkih so nevarne snovi, katere nevarnosti so povezane z njimi ter da se znajo pravilno zaščititi in pravilno ukrepati, če pride do nesreče. Za sodelovanje na državnem natečaju so bili izbrani tudi najboljši likovni in literarni izdelki učencev naše šole.

LITERARNA DELA:

3. KATEGORIJA – učenci 2. triletja osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom

3. Patrik Katič, 6. r., mentorica Metka Povše

4. KATEGORIJA – učenci 3. triletja osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom

3. Tina Pisek, 7. r., mentorica Metka Povše

B. LIKOVNA DELA

KATEGORIJA – učenci 1. triletja osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom

2. Simon Hribar, 2.r., mentorica Staša Jordan

3. KATEGORIJA – učenci 2. triletja osnovnih šol in osnovnih šol s prilagojenim programom

3. Valentina Abram, 5. r., mentorica Katarina Zahrastnik

Iskrene čestitke nagrajencem in mentoricam!