f-secure

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport za obdobje do 31. decembra 2016 kupilo programsko zbirko za zaščito pred računalniškimi virusi F-Secure. Za določene zavode je v navedenem obdobju programska zbirka brezplačna. Med temi zavodi je tudi naša šola.

 

Licenca, med drugim, obsega pravico do uporabe programa F-Secure Mobile Security za učence na računalnikih na njihovem domu. 

 

Učitelji, učenci oz. dijaki, ki želijo uporabljati program F-Secure Anti-Virus na računalnikih na njihovem domu, lahko dobijo program in aktivacijske kode za uporabo programa na naslednji način:

– učencev, ki želijo uporabljati program F-Secure Anti-Virus na računalnikih na njihovem domu do 26.maja 2014 prinesejo podpisano izjavo (za učence velja, da izjavo sopodpišejo njihovi starši oz. skrbniki). Izjavo oddajo razredniku.

– šola bo seznam s prijavami o uporabi programa posredovala naprej za pridobitev licence. Podjetje Amis d.o.o. bo za vsakega učenca posredovalo aktivacijsko kodo za uporabo programa,

– učenci pridobijo programsko opremo s prenosom preko spletne strani http://sola.f-secure.si/ in si jo namestijo na računalnik na njihovem domu. Pred prenosom je potrebna registracija,

– vsak uporabnik je upravičen do ene aktivacijske kode. Koda deluje na enem računalniku.

 

Za dodatne informacije v zvezi s pridobivanju licence sem vam na voljo: miodrag.jevtovic@guest.arnes.si