V šolskem letu 2021/22 v vrtcu deluje sedem skupin. Skupina najmlajših otrok bo do 30. 11. 2021 polovična.

MRAVLJICE 1. STAR. OB.       4 MAJA  ŠKULJ, BARBARA RUPRET
MEDVEDKI 1. STAR. OB. 12 MATEJA UNETIČ, AJDA KRHIN
POLŽKI 1. STAR. OB. 10 KRISTINA TITOVŠEK, BARBARA DUHANIČ
ČEBELICE KOMBIN. 17 KRISTINA BOŽIČ, KATJA PETRETIČ
RAČKE 2. STAR. OB. 17 ALVEA BABIČ, MILENA GABRIČ
MIŠKE 2. STAR. OB. 21 DOROTEJA ANGELI, MIHAELA JALOVEC
PLAVČKI 2. STAR. OB. 24 MIHAELA JARKOVIČ, SANJA ZEVNIK
SKUPAJ: 105