Zaradi več kot 30% okuženih učencev se na podlagi 5. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) s 24. 1. 2022 zaradi odrejene karantene za 3. in 7. razred izvaja izobraževanje na daljavo. Odločitev je bila sprejeta na podlagi predhodnega mnenja NIJZ, OE Novo mesto.

Izobraževanje na daljavo se bo izvajalo do izteka karantene (največ 7 delovnih dni). 

Vsa dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Melita Skušek, ravnateljica

V Kostanjevici, dne 24. 1. 2022