Tehniški dan za učence 6. razreda z naslovom Merjenje je potekal v sredo, 31. 3. 2021.

Cilj dneva je bil, da učenci spoznavajo in poznajo osnovne količine, ki nas obkrožajo. Vedo, na kakšen način jih lahko merimo in katere priprave pri tem uporabljamo ter poznajo osnovne merske enote s pomočjo katerih lahko izrazijo njihovo velikost.

Delo je potekalo v štirih delavnicah: votle mere, mere za maso, dolžinske mere in ploščinske mere.

Del dejavnosti smo izvedli v učilnici, del na šolskem igrišču. Učenci, ki so bili razdeljeni v šest skupin, so v delavnicah bili zelo aktivni. Povedali so, da jim je tak dan bil všeč in da so se veliko naučili o merskih enotah. Učenci so bili navdušeni nad izdelavo kvadratnih metrov, ki so jih odnesli na igrišče, kjer smo ugotavljali povezavo med kvadratnim metrom in arom.

Zastavljene cilje smo v celoti dosegli in izvedli vse zastavljene naloge. Učenci so okrepili svojo predstavo o količinah in enotah, zato je tak dan še posebej pomemben.

Maja Adanič Selčan