ETM22 1»ZDRUŽUJ IN UČINKOVITO POTUJ«

V okviru podaljšanega bivanja in programa ZGDP smo v tednu mobilnosti izvajali naslednje dejavnosti:

  • kolesarjenje in vožnja s skiroji po poligonu,
  • vožnja v krogu na šolskem igrišču,
  • elementarne in spretnostne igre na kolesu in skiroju,
  • risanje s kredami na temo promet,
  • pohod (1. r.)/peš domov (2.–9. r.).

Pri kolesarjenju so sodelovali vsi učenci od 1. do 5. razreda, s kredami so ustvarjali učenci PB, peš domov pa so ob spremstvu učiteljev odšli vsi razen 1. razreda.

 ETM33ETM5

ETM44 ETM22 2