SPOŠTOVANI!

OBVEŠČAMO VAS, DA BO JESENSKA ZBIRALNA AKCIJA ODPADNEGA PAPIRJA POTEKALA V SREDO,  20. OKTOBRA 2021, OD 7. 30 DO 15. 30 PRI ŠOLSKEM IGRIŠČU OŠ JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI. ZBRANA SREDSTVA BOMO NAMENILI PLAČILU PREVOZA PETOŠOLCEV V LETNO ŠOLO V NARAVI.

PROSIMO, DA  ODPADNI PAPIR POVEŽETE Z VRVICO IN ODLOŽITE BREZ KARTONA, SAJ TA ZNIŽA ODKUPNO CENO PAPIRJA. ZARADI UPOŠTEVANJA PRIPOROČIL IN UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE S KORONAVIRUSOM BO TOKRATNA ZBIRALNA AKCIJA POTEKALA NA PRILAGOJEN »DRIVE-IN« NAČIN. PROSIMO VAS, DA PO PRIPOROČILIH NIJZ ,ED ODLAGANJEM PAPIRJA UPOŠTEVATE VARNOSTNO RAZDALJO,

UPORABLJATE ZAŠČITNO MASKO.

ZA VAŠE RAZUMEVANJE IN SODELOVANJE SE VAM VNAPREJ NAJLEPŠE ZAHVALJUJEMO. VABLJENI, DA S SVOJIM ZAVOJEM STAREGA PAPIRJA PRISPEVATE TUDI K ZMANJŠANJU PORABE DRAGOCENIH NARAVNIH VIROV.

NAJLEPŠA HVALA ZA VAŠ PRISPEVEK.

https://www.os-smihel.si/files/2020/09/snop.jpg

Ste vedeli?

Pridelava papirja ima na okolje velik vpliv, saj se za pridelavo uporabljajo velike količine lesa. Z zbiranjem in recikliranjem starega papirja za nadaljnjo predelavo tako v večji meri vplivamo na ohranjanje naravnih virov – predvsem z zmanjšanjem količine porabljenega lesa in manjšim onesnaževanjem vode, hkrati pa se za predelavo papirja porabi manjše količine električne energije.

Odlagamo:

časopise in revije, zvezke in knjige, prospekte in kataloge, pisemske ovojnice, pisarniški in ovojni papir, papirnate nakupovalne vrečke