plavček 640 x 329

V skladu z  Uredbo (EU) št. 1169/2011  na jedilnikih označujemo snovi, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti.

 

Jedilniki za vrtec

MEDICINSKO PREDPISANE DIETE

Skladno s Priporočili za medicinsko predpisane diete starše prosimo, da nam pred začetkom šolskega leta prinesete zdravniška potrdila za podaljšanje obstoječih medicinsko predpisanih diet. Za dodatne informacije se lahko obrnete na organizatorja šolske prehrane po e-pošti: opzhr.kostanjevica@gmail.com

Obrazce lahko pridobite tukaj:

Priporočila za medicinsko predpisane diete

Organizator prehrane:

Marko Škofca, univ. dipl. inž. živ. teh.