Pooblaščena oseba za varstvo podatkov:


V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali družbo:

DATAINFO.SI, d.o.o.
Tržaška cesta 85, SI-2000 Maribor
www.datainfo.si
e-pošta: 
dpo@datainfo.si
telefon: +386 (0) 2 620 4 300

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica –>

POLITIKA ZASEBNOSTI – vrtec – OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica ob Krki –>

POLITIKA ZASEBNOSTI – OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki (šola) –>

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZAPOSLENIH (.pdf dokument, 233 KB)

NAVODILA ZAPOSLENIM ZA RAVNANJE IN UKREPANJE V PRIMERU KRŠITVE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV (.pdf dokument, 240 KB)