Osnovni podatki

RAVNATELJICA: Melita Skušek, prof. RP, učit. svetnica

POMOČNICA RAVNATELJICE: Martina Perašin, dipl. soc. delav., učit. mentorica

POMOČNICA RAVNATELJICE VRTCA: Mihaela Jarkovič, dipl. vzg., svetovalka

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA: Ana Pečar, prof. def., soc. pedag., učit. svetnica

RAČUNOVODKINJA: Edita Rostohar, univ. dipl. ekon.

POSLOVNA SEKRETARKA: Darja Colarič, tajnica VIZ VI

 

Tajništvo: 07 48 100 13

Računovodstvo: 07 48 100 15

Svetovalna služba: 07 48 100 26

Pomočnica ravnateljice VVE: 07 48 100 16

 

Poslovni čas šole: 6.30 (jutranje varstvo) – 16.00 (podaljšano bivanje)

Poslovni čas vrtca: 5.30 – 16.00

 

Uradne ure uprave: ponedeljek, sreda in petek od 8.00 do 12.00

Uradne ure šolske svetovalne službe: vsak dan od 7.00 do 8.00 in od 13.00 do 14.00

 

Spletna stran: http://www.osgorjup.si/

E-mail: o-kostanjevica.nm@guest.arnes.si

Št. poslovnega računa: 011006008350462

Sklic za Šolski sklad: 11-2233

 

VIZIJA

»S poštenostjo in srčnostjo ustvarjamo pogoje za dobro delo in počutje vseh na šoli.”