VIZIJA

Osnovne šole Jožeta Gorjupa
Kostanjevica na Krki

»S poštenostjo in srčnostjo ustvarjamo pogoje
za dobro delo in počutje vseh na šoli.”