Starše učencev 5. razreda obveščamo, da so njihovi otroci varno prispeli na tabor v CŠOD Čebelica in so se že veselo lotili dejavnosti.