Na šoli smo v okviru projekta Eko šola tudi v letošnjem šolskem letu sodelovali v akciji Podnebni tek, preko katerega smo želeli ozaveščati predvsem mlade o tem, kako naša dejanja vplivajo na okolje in kakšne so posledice podnebnih sprememb.

V ta namen smo se udeležili zaključnega dogodka v ponedeljek, 22. aprila 2024, v Krškem. Tokrat nismo tekli, pač pa kolesarili v spremstvu učiteljev športa.

Na zaključnem dogodku pred podjetjem Gen v Krškem smo prebrali tudi našo podnebno zavezo, v kateri smo obljubili, da bomo še naprej skrbeli za naš planet.