V torek, 5. 3. 2024, smo v okviru prednostne naloge Prevzemam odgovornost organizirali dan dejavnosti od 1. do 9. razreda. Učenci so imeli pester program preventivnih in proaktivnih dejavnosti, izvedli smo program preprečevanja medvrstniškega in spletnega nasilja, starejše in mlajše učence smo vključili v sodelovalne športne ure, razmišljali o pomenu lastnega prispevka pri ohranjanju dobrega vzdušja v razredu ter zdravem odnosu do lastnega telesa. Pri izvedbi so sodelovali vsi strokovni delavci šole. Z Neon delavnicami so v 1. razred priskočile na pomoč usposobljene strokovne delavke Plavčka, program so popestrili in obogatili zunanji sodelavci Jernej Picelj in Dejan Kocon iz zavoda ZALIFE , Mateja Petric in Teja Sulič iz Svetovalnega centra za otroke in mladostnike Novo mesto, Petra Marinko iz Centra za krepitev zdravja iz Krškega ter Meta Habinc iz Osnovne šole Mihajla Rostoharja Krško. Dan dejavnosti smo zaokrožili z ekološko noto in očistili smeti v okolici šole in našem mestu.