V vrtcu smo tudi v tem šolskem letu posebno pozornost namenili Tradicionalnemu slovenskemu zajtrku.

Poleg različnih dejavnosti v vsaki posamezni skupini, smo medse povabili lokalne čebelarje, ki so nam podrobneje predstavili življenje čebel in delo čebelarja.