Po vsej Evropi se 700 milijonov Evropejcev, ki živijo v 46 državah članicah Sveta Evrope, spodbuja k učenju več jezikov v katerikoli starosti, v šoli ali izven nje. Svet Evrope po celi Evropi spodbuja večjezičnost v prepričanju, da jezikovna raznolikost predstavlja pomembno orodje za doseganje boljšega medkulturnega razumevanja in ključno sestavino bogate kulturne dediščine naše celine. 

Na pobudo Sveta Evrope iz Strasbourga že od leta 2001 vsako leto 26. septembra praznujemo evropski dan jezikov.

Letošnji dan jezikov smo obeležili s pogovorom v različnih jezikih in promociji učenja tujih jezikov. Mlajši učenci pa so prvič objavili tudi Rdečo kapico v nemščini.