V skupini Miške smo v letošnjem šolskem letu v okviru programa Ekošola brali pravljice z ekološko vsebino. S tem smo razvijali pozitiven odnos do okolja in izvedli različne aktivnosti, ki so bile povezane z vsebinami zgodb. Jeseni smo obiskali ekološki otok in spoznali zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov. V zimskem času smo brali vremenske zgodbe in si iz časopisnega papirja izdelali kape, spomladi pa smo ob pravljici Medo Jaka organizira čistilno akcijo tudi sami aktivno sodelovali pri čiščenju okolice vrtca.