Tudi v tem šolskem letu sodelujemo v projektu Turizmu pomaga lastna glava, katerega letošnja izbrana tematika je Športna doživetja bogatijo mladinski turizem. Projekt obsega pripravo turistične naloge in turistične stojnice.   

Nalogo in stojnico smo oblikovali pri turističnem krožku, ki ga obiskuje devet učenk sedmega razreda. V okviru naloge smo načrtovali in predstavili športni dogodek Na potep z vilami Čestitkami. V dogodek smo prepletli pohodništvo, čolnarjenje, športne igre, preoblikovano bajko vil Čestitk ter naravne in kulturne znamenitosti Kostanjevice na Krki.

Naš turistični proizvod so učenke predstavile na turistični tržnici v Domžalah dne 13. aprila, kjer smo za opravljeno delo prejeli srebrno priznanje. Čestitke vsem!

Hvaležni smo vsem, ki ste nam pomagali pri uresničevanju idej ter nas materialno podprli.

Mentorja: Jernej Strašek in Ana Novak Kolar