V soboto, 11. 3. 2023, je naša devetošolka Manca Baznik tekmovala na državnem Cankarjevem tekmovanju v OŠ Zreče, kjer je dosegla zlato Cankarjevo priznanje. Letošnja krovna tema tekmovanja Rime srca in ritmi sveta ter pesniška zbirka Vinka Mӧderndorferja Romeo in Julija iz sosednje ulice sta kombinaciji, ki sta Manco popeljali do izjemnega dosežka. Manci iskreno čestitamo.