V okviru Dnevov evropske kulturne dediščine je v torek, 4. 10. 2022, na predmetni stopnji potekal dan dejavnosti. Letošnje leto so aktivnosti potekale pod šolskim naslovom Landstrass 770. 

Uvod v tematiko je učencem podal črnomeljski zgodovinar g. Janez Weiss. V svojem predavanju je učence popeljal na začetke mesta Kostanjevica na Krki ter jim prestavil razvoj mesta v srednjem veku. Po uvodni šolski uri so se učenci razdelili po delavnicah ter podrobneje raziskovali izbrane tematike.

Šesta razreda sta se ukvarjala s tematiko kostanjeviških mostov. Del učencev je iz različnih materialov oblikovalo različne mostove, preostanek učencev pa je raziskovalo kostanjeviške mostove skozi zgodovino. Opravili so tudi intervju z g. Sandijem Tršinarjem in g. Pavlom Cvitkom.

Sedmi in osmi razred sta drugo šolsko uro poslušala predstavitev ga. Helene Rožman, zaposlene v Mestnem muzeju Krško. Ga. Helena je na zanimiv način učencem približala kostanjeviško arhitekturo in predstavila vpliv Jožeta Plečnika v Kostanjevici na Krki. Sedmi razred je nato poustvarjal pisma med Plečnikom in domačinko, farmacevtko Emilijo Fon. Osmi razred pa je podrobneje raziskoval mestne pravice in mestno pravo.

Devetošolci so se posvetili poplavam in regulaciji reke Krke skozi zgodovino. Pri izvedbi delavnic se jim je priključila tudi ga. Alja Fir iz Galerije Božidar Jakac.