Naravoslovni dan za učence 8. razreda z naslovom Merjenje v vsakdanjem življenju je potekal v sredo, 18. 5. 2022.

Delo je potekalo v štirih delavnicah: votle mere, mere za maso, dolžinske mere ter uporaba Pitagorovega izreka in ploščinske mere.

Del dejavnosti smo izvedli v učilnici in del na šolskem igrišču. Učenci so v delavnicah bili zelo vodljivi in delovni.

Zastavljene cilje smo v celoti dosegli in izvedli vse naloge. Učenci so okrepili svojo predstavo o merskih enotah in spoznali uporabo v vsakdanjem življenju.