V ponedeljek, 4. 4. 2022, so se tri predstavnice našega šolskega parlamenta (MANCA BAZNIK iz 8. razreda, VITA GORENC in JULIA JARKOVIČ iz 9. razreda) udeležile 32. zasedanja občinskega parlamenta osnovnih šol občin Krško in Kostanjevice na Krki, ki je potekal na temo »MOJA POKLICNA PRIHODNOST«.

Občinski parlament je potekal v sejni sobi občine Krško.

Predstavniki učencev osnovnih šol občin Krško in Kostanjevice na Krki so sodelovali na »debatnih dvobojih«, kjer so branili svoja stališča o različnih temah.

Naše učenke so zagovarjale trditev, da je COVID-19 VPLIVAL NA KVALITETO ZNANJA IN BO VPLIVAL TUDI NA IZBIRO POKLICA.

Svoje delo so učenke opravile odlično. Z jasnimi in odločnimi argumenti so branile svoja stališča in prepričale svoje nasprotnike ter ostale poslušalce v svoje trditve. Svojo razpravo so dodatno potrjevale s primeri iz lastne prakse ter vsakdanjega življenja.

Veseli smo, da je na zasedanju sodeloval tudi naš župan, g. Ladko Petretič, nas prijazno nagovoril ter nam s tem izrazil svojo podporo. Vsem učencem je zaželel veliko motivacije za to, da uspešno zaključijo letošnje šolsko leto. Prav tako je poudaril, da je potrebno vsako delo v življenju opravljati častno in odgovorno.

Še enkrat se želim zahvaliti vsem trem predstavnicam naše šole, ki so s tem pripomogle k promociji in ugledu naše šole v občinah Krško in Kostanjevica na Krki.

                                                                                                    Mentorica ŠSU: Martina Perašin