Razpis za vpis v vrtec Plavček za šolsko leto 2023/24 je od 1. 4. do 30. 4. 2023.

Vloge sprejemamo izključno po pošti.

VLOGA ZA VPIS V VRTEC>>

RAZPIS ZA VPIS V VRTEC>>