Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) nas je obvestil, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga pripravi šola oz. vrtec, do napotitve v karanteno na domu podaljšalo za nekaj dni. V soboto, 15. 1. 2022, je zamik znašal že dva dni.

Kljub vsemu v šolah ob potrjeni okužbi v oddelku takoj pričnemo z izobraževanjem na daljavo, otroci vrtca, ki so bili v VRK pa ostanejo doma.

Starši oziroma zakoniti zastopniki otrok in učencev bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku karantene. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.