Na podlagi 2. točke prvega odstavka 104. člena Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 – ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP) se:

  • od 10. 1. 2022 do 16. 1. 2022 za 1. razred
  • ter od 12. 1. 2022 do 17. 1. 2022 za 8. in 9. razred

uvaja izobraževanje na daljavo, ker je potrebno organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela prilagoditi epidemiološkim razmeram. V teh treh razredih je prišlo do okužb učencev s Covid-19, zaradi visoko rizičnih kontaktov pa morajo biti v karanteni tudi sošolci okuženih in učitelji, ki ne izpolnjujejo pogoja izjeme od karantene. Pouk za te razrede bomo izvajali na daljavo.   

Vsa morebitna dodatna obvestila bodo staršem posredovana po običajnih komunikacijskih poteh.

Melita Skušek, ravnateljica