Učenci 7. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet Filmska vzgoja, so v petek, 7. januarja 2022, sodelovali na popoldanski delavnici animiranega filma. S pomočjo rekvizitov, ki so jih izdelali sami, so v programu Stop Motion Studio ustvarili svoje prve animacijske filme in usvojili nekaj najosnovnejših tehnik filmske produkcije tega žanra.