Letošnji ETM je potekal pod geslom »ŽIVI ZDRAVO. POTUJ TRAJNOSTNO! Kljub ukrepom NIJZ, zaradi katerih je odpadlo nekaj dejavnosti (Peš bus in pohod domov), smo uspeli izvesti veliko dejavnosti, v katere so bili vključeni učenci celotne šole.

Učenci in učitelji na razredni stopnji so vsak dan v tabelo beležili način prihoda v šolo, po končanem pouku je potekala spretnostna vožnja na poligonu, učenci so v okviru podaljšanega bivanja, risali s kredami po asfaltnih površinah igrišča, se igrali igro »Človek, razgibaj se!« v četrtek, 23. 9. 2021, pa v spremstvu učiteljev odšli na pohod (Mohor, Ržišče, Male Vodenice, Kičer, Krakovski gozd). Smer pohoda je bila za vsak razred drugačna, saj smo s tem zagotovili, da se oddelki med seboj ne mešajo.

Učenci predmetne stopnje so v šolo prihajali s kolesom, skirojem, … se poslikali, natisnili in pritrdili na tablo.

Kot zaključek tedna mobilnosti, smo zaposleni na šoli obeležili tudi evropski DAN BREZ AVTOMOBILA.